Αναρτήσεις

14/01/2022 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Εικόνα
    Σήμερα, στη Γλώσσα κάναμε ασκήσεις στο κίτρινο τετράδιο. Στα Μαθηματικά κάναμε το 69ο Φυλλάδιο Μαθηματικών .   ΓΛΩΣΣΑ ·         Από 3 φορές Αντιγραφή : Εκείνος τρέχει και πηδάει. στο τετράδιο της Αντιγραφής(2). ·         Ορθογραφία αυτά που έχουμε για Αντιγραφή. ·         70 ο Φυλλάδιο Γλώσσας ( προαιρετικό ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ·         Κάνω μία καλή επανάληψη σε πράξεις και προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. ·         70 ο Φυλλάδιο Μαθηματικών( προαιρετικό ) Για το μάθημα της Δευτέρας χρειαζόμαστε: Β.Μ Γλώσσας, τετράδιο Αντιγραφής (2) και Ορθογραφίας , κίτρινο τετράδιο (επιστροφή στο ράφι), Β.Μ. Μαθηματικών, πράσινο και κόκκινο φάκελο καθώς και το σχολικό ημερολόγιο. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο!!!

13/01/2022 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Εικόνα
  Σήμερα, στη Γλώσσα κάναμε την ενότητα 5 : <<Ένας καινούριος μαθητής>>. Συγκεκριμένα, κάναμε στο Τ.Ε. τις σελίδες 8-9 καθώς και το 69 ο Φυλλάδιο Γλώσσας . Στα Μαθηματικά κάναμε το κεφάλαιο 29: <<Διάκριση των συμβόλων (+) και (-)>> . Συγκεκριμένα, κάναμε στο Τ.Ε. τις σελίδες 32-33 καθώς και το 68 ο Φυλλάδιο Μαθηματικών . ΓΛΩΣΣΑ ·         Ανάγνωση στο Τ.Ε. , σελίδα 8-9 (ασκήσεις 1,2,4) ·         Από 3 φορές Αντιγραφή : Ονομάζομαι Μολύβιος και όλο παίζω. στο τετράδιο της Αντιγραφής(1) ·         Φτιάχνω μία πρόταση με : Ονομάζομαι ………………………. ·         Αντιγράφω από μία φορά: είμαι, είσαι, είναι ·         Φτιάχνω μία πρόταση με : Εγώ είμαι………………………….. ·         Ορθογραφία αυτά που έχουμε για Αντιγραφή   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ·         Κάνω εξάσκηση σε πράξεις και προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. Για το μάθημα της Παρασκευής χρειαζόμαστε: Τ.Ε. Γλώσσας, κίτρινο τετράδιο, τετράδιο Αντιγραφής (1) και Ορθογραφίας, πράσινο και κόκκινο φάκελο καθ

12/01/2022 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Εικόνα
  Σήμερα, στη Γλώσσα κάναμε την ενότητα 5 <<Ένας καινούριος μαθητής>>. Συγκεκριμένα, κάναμε στο Β.Μ. τις σελίδες 10-11 καθώς και το 68 ο Φυλλάδιο Γλώσσας .   Στα Μαθηματικά κάναμε το κεφάλαιο 29: <<Διάκριση των συμβόλων (+) και (-)>> . Συγκεκριμένα, κάναμε στο Β.Μ. τις σελίδες 72-73 .   ΓΛΩΣΣΑ ·         Ανάγνωση στο Β.Μ. σελίδα 10 <<Παιδιά τι βλέπω…εμείς ένα όνομα>> ·         Από 3 φορές Αντιγραφή : ωραίος, καινούρια, παιδιά, παιχνίδια, είναι   στο τετράδιο της Αντιγραφής(2). ·         Φτιάχνω δύο προτάσεις επιλέγοντας δύο από τις παραπάνω λέξεις. ·         Ορθογραφία αυτά που έχουμε για Αντιγραφή. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ·         Κάνω εξάσκηση σε πράξεις και προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης.   Για το μάθημα της Πέμπτης χρειαζόμαστε: Β.Μ. Γλώσσας, Τ.Ε. Γλώσσας,   τετράδιο Αντιγραφής (2) και Ορθογραφίας ,Τ.Ε. Μαθηματικών, πράσινο και κόκκινο φάκελο καθώς και το σχολικό ημερολόγιο.

11/01/2022 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Εικόνα
        Σήμερα, στη Γλώσσα κάναμε την ενότητα 5 <<Το καπέλο περπατάει!>>. Συγκεκριμένα, κάναμε στο Τ.Ε. τις σελίδες 6-7 καθώς και το 67 ο Φυλλάδιο Γλώσσας . Στα Μαθηματικά κάναμε το κεφάλαιο 28: <<Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό>> . Συγκεκριμένα, κάναμε στο Τ.Ε. τις σελίδες 30-31 καθώς και το 67 ο Φυλλάδιο Μαθηματικών . ΓΛΩΣΣΑ ·         Ανάγνωση στο Τ.Ε. τις ασκήσεις 1,2,3 ·         Από 3 φορές Αντιγραφή : Το σκυλάκι θέλει να πάει στο σχολείο.   στο τετράδιο της Αντιγραφής(1). ·         Φτιάχνω μία πρόταση με τη λέξη διαβάζει . ·         Ορθογραφία αυτά που έχουμε για Αντιγραφή. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ·         Κάνω εξάσκηση στις αφαιρέσεις με μικρό αφαιρετέο.   Για το μάθημα της Τετάρτης χρειαζόμαστε: Β.Μ. Γλώσσας, Τ.Ε. Γλώσσας,   τετράδιο Αντιγραφής (1) και Ορθογραφίας (κόκκινο),Β.Μ. Μαθηματικών, πράσινο και κόκκινο φάκελο καθώς και το σχολικό ημερολόγιο.  

10/01/2022 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Εικόνα
  Καλή εβδομάδα ! Σήμερα, στη Γλώσσα κάναμε την ενότητα 5 :<<Το καπέλο περπατάει!>>. Συγκεκριμένα, κάναμε στο Β.Μ. τις σελίδες 8-9 καθώς και το 66 ο Φυλλάδιο Γλώσσας .     Στα Μαθηματικά κάναμε το κεφάλαιο 28 : <<Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό>>. Συγκεκριμένα, κάναμε στο Β.Μ. Μαθηματικών τις σελίδες 70-71 καθώς και το   66 ο Φυλλάδιο Μαθηματικών .   ΓΛΩΣΣΑ ·         Ανάγνωση στο Β.Μ. σελίδα 8 <<Τι κάνει το σκυλάκι…θα κάνει άραγε;>>. ·         Από 5 φορές Αντιγραφή: Το καπέλο περπατάει! στο τετράδιο της Αντιγραφής(2). ·         Φτιάχνω μία πρόταση με τη λέξη τρώει . ·         Ορθογραφία αυτά που έχουμε για Αντιγραφή. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ·         Κάνω εξάσκηση στις αφαιρέσεις με μικρό αφαιρετέο. Για το μάθημα της Τρίτης χρειαζόμαστε: Β.Μ. Γλώσσας, Τ.Ε. Γλώσσας,   τετράδιο Αντιγραφής (2) , Τ.Ε. Μαθηματικών, πράσινο και κόκκινο φάκελο καθώς και το σχολικό ημερολόγιο.